>معرفی آثار>معاد (مباحث جلسات بحث و انتقاد انجمن اسلامي پزشكان)‌

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه اي است مشتمل بر ده جلسه بحث و انتقاد پيرامون مسأله معاد در انجمن اسلامي پزشكان كه در شش فصل به شرح ذيل مي باشد: 1-كلياتي درباره مسأله معاد 2-ماهيت مرگ از نظر قرآن 3-عبث نمودن خلقت در آيات قرآن 4-مسأله روح 5-نقد نظريه «ماده و انرژي» در كتاب «ذره بي انتها» 6-بقاي شخصيت در قيامت