>معرفی آثار>پيرامون جمهوري اسلامي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر شش بخش است كه با يك شعر و نوشته از استاد شهيد درباره امام آغاز شده است: بخش اول: مصاحبه با استاد شهيد دو هفته قبل از شهادت بخش دوم: وظائف حوزه هاي علميه وظائف اصلي، وظائف فعلي بخش سوم: زنان و انقلاب اسلامي نقش بانوان در تاريخ معاصر ايران، نقش زن در جمهوري اسلامي بخش چهارم: ‌اهداف روحانيت در مبارزات بخش پنجم: آزادي عقيده جلسه اول: فرق و عقيده و اشتباه اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين باب جلسه دوم: اسلام و آزادي تفكر بخش ششم: يادداشتها اسلام و انقلاب، اقسام انقلاب، انقلاب اسلامي يا اسلام انقلابي؟، انقلاب حقيقي، مسائل حكومت، تعريف حكومت، لزوم و ضرورت حكومت،‌ حق حاكميت