>معرفی آثار>آشنايي با قرآن (3)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر چهارده جلسه درس با برخي موضوعات به شرح ذيل مي باشد: 1-معني شكر، خيانت به اجتماع، تقوا و گشايش در كار و روشن بيني 2-اثر تقوا در دنيا،‌ اثر اخروي تقوا، امداد الهي درهجرت رسول اكرم، معني مكر 3-نقاشي روحيه ها، انواع عذاب 4-ايمان، انفاق، اثر امتحان الهي، فسفه جهاد در اسلام 5-موارد اختلاف شيعه و اهل تسنن، خمس 6-انفاق چيست؟ 7-آداب جهاد 8-تبديل جلال معنوي به شوكت مادي توسط خلفاي اسلامي 9-چرا به «مردن» مي گوييم «وفات» ، مسأله روح،‌ عالم برزخ 10-آيات محكم و متشابه، منطق جبر و تفويض، شاهدي از دعاي كميل 11-شرافت انساني، فلسفه مجازات مجرم، لزوم تهيه نيرو 12-مسأله صلح،‌ همكاري و همدلي، داستان مرحوم فيض و مرد زاهد 13-ولاء مثبت و منفي، مهاجرين،‌ انصار، كفار، مسأله هجرت،‌ عقد اخوت 14-چرا سوره برائت فاقد بسم الله است؟ آزادي عقيده، فرق علم و عقيده