>معرفی آثار>كليات علوم اسلامي جلد دوم

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب از سه بخش «كلام» با هشت درس، «عرفان» با ده درس و «حكمت عملي» با هشت درس، تشكيل شده است. بخش اول: كلام (هشت درس اين بخش به شرح ذيل مي باشد: ) 1-علم كلام 2-تعريف و موضوع علم كلام 3-معتزله(1) 4-معتزله(2) 5-معتزله(3) 6-اشاعره 7-شيعه(1) 8-شيعه(2) بخش دوم: عرفان (ده درس اين بخش به شرح ذيل مي باشد) 1-عرفان و تصوف 2-عرفان نظري 3-مايه هاي عرفان اسلامي 4-تاريخچه مختصر(1) 5و6-تاريخچه مختصر(2) 7و8و9-منازل و مقالات 10-اصطلاحات بخش سوم: حكمت عملي (هشت درس اين بخش به شرح ذيل مي باشد) 1و2-تعريف حكمت نظري و عملي 3-علم اخلاق 4-نظرية افلاطون 5-نظرية ارسطو 6-نظريه اپيكوريان 7-نظرية رواقيان 8-نظريات جديد