>معرفی آثار>تعليم و تربيت در اسلام

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر كليه سخنرانيهاي استاد شهيد پيرامون «تعليم و تربيت در اسلام» كه از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول سلسله سخنرانيهاي آن شهيد گرانقدر در جمع دبيران تعليمات ديني، و بخش دوم بحثهايي است كه در انجمن اسلامي پزشكان ايراد شده است: بخش اول شامل سيزده جلسه به شرح ذيل است: پرورش عقل تربيت عقلاني انسان پرورش استعدادها مسئله عادت فعل اخلاقي(1) فعل اخلاقي (2) فعل اخلاقي(3) بررسي نظرية نسبيت اخلاق حديث علي عليه السلام و نظريه نسبيت اخلاق پيوند عبادت با برنامه هاي تربيتي كرامت نفس در قرآن و حديث ريشه الهامات اخلاقي توسعه «خودي» بخش دوم شامل شش جلسه به شرح ذيل است: پرورش جسم و پرورش استعداد عقلاني تاريخچه «تعقل از نظر مسلمين» عوامل تربيت 1: تقويت اراده- عبادت عوامل تربيت2: محبت- تقويت حس حقيقت جويي-مراقبه و محاسبه عوامل تربيت 3: تفكر –محبت اولياء-ازدواج-جهاد عوامل تربيت4: كار