>معرفی آثار>پيرامون انقلاب اسلامي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه گزيده اي از يادداشتها، سخنرانيها و مصاحبه هاي استاد شهيد«پيرامون انقلاب اسلامي» كه در قالب پنج سخنراني به شرح ذيل تنظيم شده است: سخنراني در دانشكده الهيات با موضوع: «آزادي تفكر و عقيده» سخنراني در مسجدالاجواد با موضوع: «ماهيت و عوامل انقلاب اسلامي» مصاحبه در سيماي جمهوري اسلامي: «پيرامون جمهوري اسلامي» مصاحبه دكتر سروش با استاد شهيد: «پيرامون جمهوي اسلامي» سخنراني در مسجد فرشته با موضوعات: عدالت اجتماعي، استقلال و آزادي، معنويت در انقلاب اسلامي و روحانيت و انقلاب اسلامي.