>معرفی آثار>ولاءها و ولايتها

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب در اصل مقاله اي بوده است به قلم متفكر شهيد استاد مطهري كه در سال 1347 هجري شمسي در كتاب «محمد (ص) خاتم پيامبران» به چاپ رسيد و پس از آن در زمان حيات استاد نيز به صورت رساله اي كوچك منتشر گرديد كه از پنج گفتار به شرح ذيل تشكيل يافته است: 1-واژه «ولي» 2-ولاء منفي 3-ولاء اثباتي عام 4-ولاء اثباتي خاص 5-انواع ولاء اثباتي خاص كه به 4 قسمت اشاره شده است: 1-ولاء محبت يا ولاء قرابت 2-ولاء امامت و پيشوايي روحاني و ديني 3-ولاء زعامت و رهبري اجتماعي 4-ولاء تصرف يا ولاء غيبي و ملكوتي