>معرفی آثار>اسلام و مقتضيات زمان جلد اول

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

كتاب حاضر مشتمل بر بيست و شش سخنراني از متفكر شهيد،‌ تحت عنوان «اسلام و مقتضيات زمان» و نيز نوشته كوتاهي به قلم ايشان در همين موضوع «به عنوان مقدمه» مي باشد. اين كتاب حاوي بخشهايي جالب و دلكش در موضوع خود بوده و حلال مسائل مبتلابه زيادي در باب «اسلام و مقتضيات زمان» مي باشد. خصوصاً‌ با توجه به موقعيت زماني حاضر كه به يمن انقلاب شكوهمند اسلامي،‌ حكومت به صالحان رسيده و در پي اجراي احكام مي باشيم و طبعاً‌ اين سوال پيش مي آيد كه آيا با توجه به تغييرات و تحولات زمان، اسلام كه در چهارده قرن پيش نازل شده مي تواند پاسخگوي مشكلات اين زمان و هر زمان ديگري باشد؟ اين كتاب پاسخگوي اينگونه سوالات است. ناگفته نماند كه استاد شهيد بحثهايي در همين زمينه در سال 1351 ايراد نموده اند. اين بحثها به همراه دو بحث ديگر و نيز نوشته هايي از استاد در اين باب، جلد دوم اين كتاب را تشكيل مي دهد.