>معرفی آثار>شرح منظومه

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب درسهاي «شرح منظومه» استاد شهيد در دانشكده الهيات و معارف اسلامي به شرح ذيل مي باشد: فريده اول: در حقيقت جسم طبيعي غرر اول: بيان آراء گوناگون در حقيقت جسم طبيعي غرر دوم: در اثبات هيولاي اولي به اصطلاح مشائين غرر پنجم: در بطلان جرء لايتجزي غرر ششم: در تناهي ابعاد