>معرفی آثار>آشنايي با قرآن (8) (تفسير سوره هاي طلاق، تحريم، ملك و قلم)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

برخي از اهم مطالب كتاب به شرح ذيل مي باشد: افراط مسيحيت كاتوليكي در مسأله طلاق، تقوا و خروج از مشكلات، شكستن مزرهاي الهي به زيان خود انسان است، مسأله هفت آسمان و هفت زمين، توضيحات تاريخ و حديث، مسئوليت نسبت به خاندان خود، جهاد با منافقين، معني ملك، نظام خلقت، معني خوف خدا، انكار الهي، اصل التفات، معني «ن»، دو نوع تصالح و تساهل،‌ داستان باغداران، قياس كردن وضع آخرت با وضع دنيا، مستي نعمت.