>معرفی آثار>آشنايي با قرآن (5) (تفسير سوره هاي زخرف، دخان،‌ جاشيه، فتح، قمر)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اهم برخي مطالب كتاب به شرح ذيل مي باشد: تعصب قبيله اي، معيار دوستيها، معناي خليل، تعبير«ارث» در قرآن، حقيقت، غذاي روح انسان، برهان قرآن در مسأله فرزند نداشتن خدا، شفاعت مثبت، تعبير «فرق» در قرآن، انواع تربيت، كلمه «لعب»، درخت «طوبي» درخت «زقوم»، تنزيل قرآن، اصرار برگناه كبيره، پيغمبر(ص) شاهد است، معناي«بيعت»، آهنگ‌ آيات، عوامل بقاي قرآن، ارتباط بين خوبي و بدي اعمال با حوادث عالم،‌ تفاوت تفأل با تطهير.