>معرفی آثار>يادداشتهاي استاد مطهري (جلد دوم: حروف ب، پ، ث، ج)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب شامل يادداشتهاي استاد شهيد مشتمل بر مطالب گوناگوني به شرح ذيل مي باشد: بانك، بت پرستي، بد بيني، بلايا، بن بلا، بوديزم، پوچي در نسل جديد ايران،‌ پيري و جواني، پيغمبران، تاريخ، تبليغ، تحريفات، تربيت، تزكيه، تسليم، تصوف، تفاهمات اسلامي، تفتيش، تفسير، تفكر، تقليد، تقيه،‌ تكامل، تمدن، توكل،‌ جاذبه و دافعه علي عليه السلام، جاه و مقام، جاهليت، جبر تاريخ، جمال، جن، جنگهاي صليبي، جوانان، جهاد، جهان بيني، جهان و انسان