>معرفی آثار>مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي جلد چهارم انسان در قرآن

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب از مطالبي در دو قسمت «انسان در جهان بيني اسلامي» و «آگاهيهاي انسان» تشكيل يافته است كه برخي از مباحث آن به شرح ذيل مي باشد. ارزشهاي انسان، جاذبه هاي معنوي انسان، تواناييهاي گوناگون انسان خودشناسي، محدوديتهاي انسان، انسان و تكليف، انواع خود آگاهي ها، ‌انتقاد از اگزيتانياليسم و اومانيسم غربي