>معرفی آثار>بررسي اجمالي نهضتهاي اسلامي در صد سال اخير

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

كتاب حاضر از دو بخش «جنبشهاي اصلاحي در تاريخ اسلام» و « نهضت اسلامي ايران» تشكيل شده است: 1-جنبشهاي اصلاحي در تاريخ اسلام سيد جمال، شيخ محمد عبده، كواكبي، افول انديشه اصلاحي در جهان عرب، اقبال حركتهاي اصلاحي شيعي. 2-نهضت اسلامي ايران ماهيت نهضت، هدف و رهبري نهضت، آفات نهضت و شرايط موفقيت مصلح.