>معرفی آثار>مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي جلد ششم زندگي جاويد يا حيات اخروي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب در چهار قسمت به مسأله معاد و مرگ مي پردازد. 1-معاد، اركان جهان بيني اسلامي 2-ماهيت مرگ 3-زندگي پس از مرگ 4-استدلالهاي قرآن