>معرفی آثار>مسئله ربا و بانك به ضميمه مسأله بيمه

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مباحثي است پيرامون ربا، بانك و بيمه از متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري و شامل دو بخش مي باشد. بخش اول بحثهايي تحت عنوان «ربا و بانك» كه در سال 1354 در سلسله جلساتي كه در انجمن اسلامي پزشكان به پا بوده ايراد شده است. بخش دوم شامل مباحثي است درباره «بيمه» كه در سال 1352 در انجمن اسلامي پزشكان ايراد شده است.