>معرفی آثار>آشنايي با قرآن (7)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

در اين كتاب، به تناسب آيات، برخي موضوعات اجتماعي سياسي مانند نماز جمعه و مسأله نفاق مورد بحث قرار گرفته است.