>معرفی آثار>امدادهاي غيبي در زندگي بشر ...

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب، مجموع پنج گفتار است كه در زمانها و مكانهاي دور از يكديگر (توسط استاد) تكوين يافته اند. 1-خورشيد دين هرگز غروب نمي كند 2-امدادهاي غيبي در زندگي بشر 3-مديريت و رهبري در اسلام 4-رشد اسلامي 5-در پيرامون محلل