>معرفی آثار>پيامبر امي

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب در اصل مقاله اي بوده است به قلم متفكر شهيد استاد مطهري كه در سال 1347 هجري شمسي در كتاب «محمد(ص) خاتم پيامبران» به چاپ رسيد و پس از آن از زمان حيات استاد نيز به صورت رساله اي كوچك منتشر گرديد كه شامل 7 گفتار مي شود: 1-رسول درس ناخوانده 2-دوره ماقبل رسالت 3-دبيران پيغمبر 4-جريان حديبيه 5-ادعاي عجيب 6-اتهام مخالفان 7-نتيجه لازم به ذكر است اين مقاله در كتاب «شش مقاله» استاد مطهري نيز آورده شده است.