>معرفی آثار>توحيد

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه هفده جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامي پزشكان درباره «توحيد» مي باشد در مقدمه كتاب «طرح مسأله» صورت گرفته است و از دو بخش «راههاي اثبات وجود خدا» و «‌پاسخ به شهادت» به شرح ذيل تشكيل يافته است. راه فطرت، راههاي علمي و شبه فلسفي، راههاي عقلاني و فلسفي پاسخ به شبهات 1-توحيد و تكامل 2-توحيد و مسأله شرور