>معرفی آثار>داستان راستان جلد (2)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر 50 داستان غالباً طولاني نسبت به جلد اول مي باشد كه بيشتر از كتب حديث اقتباس شده است ولي منحصر به داستانهاي احاديث نيست، كتب تاريخ نيز مورد استفاده قرار گرفته است.