>معرفی آثار>داستان راستان جلد (1)

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مشتمل بر 75 داستان سودمند واقعي، از كتب احاديث يا كتب تواريخ و سير استخراج شده است و با زباني ساده نگارش يافته تا در دسترس عموم بالأخص طبقه جوان به منظور هدايت و ارشاد و تهذيب اخلاق عمومي، قرار گيرد.