>معرفی آثار>حكمتها و اندرزها

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه اي است مشتمل بر مقالاتي از استاد شهيد، براي يك برنامه عمومي آشنايي با فرهنگ اسلامي که بيشتر مطالب آن در جهت آشنايي با راه و رسم صحيح زندگي و درك صحيح از برخي مفاهيم اسلامي و نيز تهنيت و پالايش نفس تأثير خواهد داشت. اهم برخي مطالب به شرح ذيل است: خداشناسي، راه سعادت، محاسبه نفس، توبه، زهد، تقوا، قلب سليم، صبر و ظفر، فقر معنوي، تعصب باطل، موجبات كاهش تأثير تعليمات دين، خط تحريف در اسناد ديني، تعارفهاي دروغين.