>معرفی آثار>پانزده گفتار

 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است
 

 

اين كتاب مجموعه اي مشتمل بر پازده سخنراني استاد در زمانها و مكانهاي مختلف است كه براي اولين بار انتشار يافته. 1-اسلام و نيازهاي جهان امروز: اصل نياز، نفاق بزرگترين پديده عصرما... ريشه رويگرداني از دين در اعصار اخير... سه ركن قانون احتياج 2-قوانين اسلام در مقايسه با توسعه و تحول دنياي جديد 3-غدير و خطري كه مسلمين را از داخل تهديد مي كرد 4-نهضت آزاديبخش (1) 5-نهضت آزاديبخش (2) 6-مسئله نفاق(1) 7-مسئله نفاق(2) 8-دفاع از 13 : ريشه فكر نحوست13 – دو حديث- اشتباه برخي علما 9-لزوم تعظيم شعائر اسلامي(1) 10-لزوم تعظيم شعار اسلامي(2) 11-جستجوي حقيقت: شك مقدس- شك غير مقدس- وسوسه در اصول دين ، بحران در افكار و عقايد مذهبي جوان، وظيفه دشوار رهبران ديني 12-روبط بين الملل اسلامي 13-نجات و آزادي بشر 14-نقش دين در تحولات تاريخي 15-نقش حادثه كربلا در تحول تاريخ اسلامي