رعايت نظم

استاد بسيار منظم بودند. مثلاً مدتي نماز شب را مي‌خواندند و بعد از نماز صبح، اگر مي‌خوابيدند سر ساعت مشخص بيدار مي‌شدند و مي‌‌فرمودند: صبحانه را فلان وقت برايم بياوريد. در كارشان، در رفت و آمد و همه چيز، مقيد به رعايت نظم بودند.
راوي: حجةالاسلام سيدحسن طاهري‌خرم‌آبادي

منبع: مجله ‌ي شاهد ياران صفحه‌ ي 39 فروردين و ارديبهشت 1385