بسمه تعالي

  به ياد يک شخصيت علمي و فلسفي که با درگذشت خود دنيايي را غرق اسف، و جهان فضل و دانش را با از ميان رفتن خود عزادار نمود.
مرحوم مغفور مطهري که دانشمندي بود متفکر و محقق، داراي هوش سرشار و فکري روشن و ذهني واقع‌بين، تأليفاتي که از خود به يادگار گذاشته و تحقيقاتي که در اطراف مقاصد علمي و برهان نگاشته و در لابلاي کتاب‌هايش به چشم مي‌خورد، اعجازآور است.
مرحوم مطهري با تاريخ زندگي پر ارزش و سعادتمند خود که پر از تلاش علمي و تفکر فلسفي بود به شيفتگان علم و فلسفه، پيغامي رسا و پر ارزش مي‌فرستد که از کوشش و تلاش کمال هرگز آرام ننشسته و مجاهده‌ي علمي و کمالي را هرگز فراموش نکنند و حيات خود را که بهترين متاع انساني است در بازار حقايق به حيات معنوي، که حيات عالي انساني است و تا دنيا دنياست بقاي ابدي دارد تبديل کنند و در اين چند روز زندگي شيفته و فريخته‌ي شخصيت‌هاي ساختگي و خيالي نباشند.
آري، يک راه باريکي که يک مرد دانشمند به حقايق باز کند، براي وي حيات ابدي مي‌بخشد و از دنيا و مافي‌ها ارزنده‌تر است.

محمدحسين طباطبايي

منبع : سایت تبيان